Hierarki Tangan Poker

Poker

Permainan poker yang tidak melibatkan kad liar mengikuti Hierarki Tangan Poker sederhana ini. Pemenang akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki. .

Kunci – Nilai Kad: A (ace) K (raja) Q (ratu) J (jack) 10 (Saya harap selebihnya dapat RCA918 Malaysia sendiri !!) Suit Kad: H (hati) D (berlian) C (kelab) S ( Sekop)

1. Royal Flush

Tangan poker terbaik dan satu yang jarang dilihat
10, Jack, Queen, King, Ace semuanya sama

contohnya 10H, JH, QH, KH, AH

2. Siram Lurus

Mana-mana lima kad berturut-turut semuanya, sama
seperti 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C

3. Empat Jenis

Empat kad yang sama nilai ditambah kad bernilai tertinggi yang tinggal,
contohnya QH, QC, QD, QS, 10H

4. Rumah Penuh

Tiga kad dengan nilai yang sama di samping sepasang kad dengan nilai yang sama.
contohnya KH, KS, KC, 9C, 9D (raja rumah penuh atas sembilan)

Sekiranya lebih daripada satu pemain mempunyai Rumah Penuh, lihat terlebih dahulu kad-kad over (pada contoh raja kita), nilai tertinggi akan menang. Sekiranya kad lebih sama, lihat pasangan, sekali lagi pasangan tertinggi akan menang.
Dalam contoh ini, raja-raja di atas sarang akan mengalahkan ratu di atas sarang tetapi akan dikalahkan oleh raja di atas anak buah.

5.Sapu

Mana-mana lima kad yang sama
seperti 2C, 6C, 9C, 10C, KC

Sekiranya dua pemain mempunyai flush, pemenang ditentukan oleh kad tertinggi. Contoh ini adalah tahap tinggi raja. Sekiranya kedua-dua pemain mempunyai nilai tinggi, mereka akan memecahkan pot. Satu-satunya flush yang dapat mengalahkan ini adalah flush tinggi Ace. Flush ini mengalahkan Queen flush tinggi atau yang lebih rendah.

6. Lurus

Lima kad berturut-turut mana-mana saman.
contohnya 3H, 4C, 5H, 6D, 7S

Sekiranya dua pemain mempunyai straight, pemenang ditentukan oleh straight straight. Contoh ini adalah lurus ke 7. Kad lurus ke kad yang lebih tinggi akan menang. Tangan ini akan dipukul dengan lurus hingga 8 tetapi akan dipukul lurus ke 6.

7. Tiga Jenis

Mana-mana tiga kad yang sama nilai ditambah dua kad tertinggi berikutnya yang ada

contohnya JC, JS, JH, 10C, 8D (perjalanan J’s 10 Kicker)

Sekiranya dua pemain mempunyai tiga jenis, tiga bernilai tertinggi akan menang. Dalam senario di mana dua pemain mempunyai tiga jenis yang sama, anda melihat nilai kad yang lain dan pemenang akan mempunyai kicker tertinggi. Jadi JC, JS, JH, 10C, 8D dipukul oleh QC, QS, QH, 10C, 8D tetapi mengalahkan JC, JS, JH, 8C, 6D (kerana 10 denyutan 8)

8. Dua Pasangan

Cukup jelas, Dua pasang nilai sama ditambah kad nilai tertinggi seterusnya
seperti 10C, 10D, 6C, 6H, AD (dua pasangan 10-an dan 6-an dengan Ace Kicker)

Sekiranya dua pemain mempunyai tangan ini, pemenang ditentukan oleh nilai pasangan. Sekiranya pasangan teratas sama, anda akan melihat pasangan kedua. Sekiranya kedua-dua pasangan adalah sama, nilai penendang anda akan menentukan pemenangnya sehingga 10C, 10D, 6C, 6H, AD akan mengalahkan 10C, 10D, 6C, 6H, JD tetapi dipukul oleh 10C, 10D, 8C, 8H, 2D

9. Pasangan

Dua kad dengan nilai yang sama. Di samping itu, tangan akan terdiri daripada tiga kad dengan nilai tertinggi.
contohnya 5D, 5C, AC, 10S, 4S

Sekiranya dua orang mempunyai pasangan, pemenang ditentukan oleh pasangan nilai tertinggi. Sekiranya kedua-dua pasangan itu sama, nilai tertinggi kad lain akan memutuskan. Dalam contoh ini, 5D, 5C, AC, 10S, 4S beats 5D, 5C, JD, 10S, 4S (Ace kicker lebih tinggi daripada Jack) tetapi dipukul oleh JD, JC, AC, 10S, 4S (pair Jacks lebih tinggi daripada Pasangan 5’s)

10. Kad Tinggi

Kad tertinggi akan menentukan pemenang. Sekiranya sama anda beralih ke kad tertinggi seterusnya dll.